Design Thinking

De regels van de industrie doorbreken

We waren al erg betrokken bij de ecologisch verantwoorde verwerking van kunststoffen, maar in 2018 hebben we met de hulp van een ontwerpbureau uit Nantes ook een ‘design thinking’-aanpak uitgewerkt. Dankzij deze geweldige ervaring hebben we ons hele Océwood®-assortiment opnieuw onder de loep genomen. Een terugblik op een ervaring die nog steeds ongewoon is in een industriële omgeving.

Een andere manier van denken

Deze innovatieve aanpak wordt nog grotendeels geassocieerd met start-ups die zich ontwikkelen in de wereld van de nieuwe technologieën, mede dankzij de co-creatiemethode en de ervaringseconomie. Ze wordt veel minder gelinkt aan, en toegepast in, de wereld van industriële KMO’s. En toch zijn wij er, dankzij de hulp van het bureau ‘6° Designers’ uit Nantes, in geslaagd om onszelf opnieuw uit te vinden, dankzij deze op de gebruiker gerichte designaanpak!

“Het begon allemaal in april 2016, tijdens workshops georganiseerd door de ‘Design In’-vereniging uit Nantes. Wij hebben daar ontdekt dat de hoofdzakelijk productgerichte designaanpak niet de enige mogelijke manier was”, zegt Bertrand Dubin, medezaakvoerder van Océplast, “door die aanpak om te keren, en door dus eerst naar de gebruiker te gaan kijken om zijn behoeften en gebruik vast te stellen, kunnen veel teleurstellingen vermeden worden”.

Janus

Océwood & 6° Designers Winnen!

Wij hadden de eer om het JANUS 2019-keurmerk voor Onderdelen en Materialen te mogen ontvangen van het Institut Français du Design! De juryleden waardeerden vooral:

  • Onze slimme aanpak op vlak van recyclage met als doel een nieuw milieuvriendelijk product te maken,
  • De duidelijkheid van onze belofte wat betreft ons productengamma,
  • Onze zoektocht naar een formele omschrijving die onze producten elegant en minder stijf maakte,
  • Onze zoektocht naar innovatie en onze waardering van een bijproduct, dankzij de vervanging van hout door vlasvezel,
  • De voordelen voor mens en milieu in de landbouwsector, door het opkopen van een bijproduct van de vlasteelt,
  • De digitalisering van de productervaring,
  • Onze vrijwillige inspanning om aan de “5 E’s” (Economie, Emotie, Ergonomie, Ethiek, en Esthetiek) te voldoen.

Een terugblik op de Janus-prijs voor Materialen, die Océwood en 6° Designers wonnen

1

Wanneer design recyclage vernieuwt

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar industriële gewoontes en beperkingen zorgen er vaak voor dat dit naar de achtergrond verdwijnt. Aangezien wij reeds zeer betrokken zijn bij de ecologisch verantwoorde verwerking van kunststoffen (met name door een ecologisch en agro-hernieuwbaar fabricageproces waarbij gerecycleerde kunststoffen en vlasvezel gecombineerd worden) zijn we erin geslaagd om recyclage te vernieuwen door middel van design.

2

Intuïties volgen

De eerste stap was het organiseren van een brainstormingsessie. Het is de bedoeling om intuïties, gevoelens, en wensen te formuleren. Want als we de moeite doen om te luisteren, hebben mensen vaak veel bruikbare ideeën!

Daarna is het slechts een kwestie van de ideeën in te delen, en ze in volgorde van prioriteit te ordenen. Vervolgens werd een enquête rondgestuurd naar consumenten, om na te gaan wat hun verwachtingen waren op vlak van verduistering en tuinafsluitingen. Uit die enquête bleek dat er zo’n 12 categorieën/stijlen waren die consumenten aanspraken: klassiek, modern, oosters, natuurlijk, … Daar hebben we er uiteindelijk 9 van gekozen. « “Nu bleek dat ons aanbod maar 2 van die 9 stijlen bevatte. Daarom hebben we dus besloten om ons gamma uit te breiden door vier sferen te creëren waarin deze negen stijlen te vinden waren: modern, natuurlijk, elegant, en fusion”, zegt Bertrand Dubin.

3

Het test & learn-proces

De daaropvolgende maanden werden gewijd aan een “test & learn”-proces, dat inherent is aan design thinking. Tijdens deze creatiefase, die van essentieel belang was, maakten we prototypes, testten we ze bij de klanten, en stelden we ze bij waar nodig. Hiervoor werd soms beroep gedaan op externe knowhow, zoals die van een artisanale aluminiumgieterij, met het idee om de oude Franse knowhow in ere te houden. Ons doel was om met leveranciers te werken die onze waarden deelden en die zo dicht mogelijk bij ons gelegen waren.

Herkomst Frankrijk gegarandeerd

Franse Fabrikant sinds 20 jaar

Milieubetrokkenheid

Goede producten voor de Planeet,
van grondstoffen tot levering

Sterk en duurzaam

Onze producten hebben geen schrik van de wind!

Gemakkelijk te onderhouden

Stop moeizaam onderhoud, maak plaats voor zorgeloos schoonmaken