&noscript=1 />
locaux oceplast ocewood

Wettelike Vermeldingen

Site Charter en persoonlijke gegevens

CHARTER VAN DE WEBSITE en VAN DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

OCEPLAST werkt volgens haar waarden, namelijk ondersteuning, transparantie en eerlijkheid. Respect voor ieders persoonlijke leven is een onderwerp dat we erg serieus nemen.

Wanneer u op onze website surft, deelt u waarschijnlijk bepaalde van uw persoonlijke gegevens, stukjes van uw privacy of wanneer u onze formulieren invult.

OCEPLAST zet zich in om u te informeren en uw gegevens te verwerken, in alle transparantie, beknopt en in duidelijke en eenvoudige bewoordingen.

Wij nodigen u uit om  dit Privacy Charter (hierna genoemd het Charter) zorgvuldig te lezen. U vindt er alle informatie over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Het Carter kan worden bijgewerkt of gewijzigd in functie van de evolutie van onze diensten, tools en de regelgeving. Wij raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

 

Dit charter voor gegevensbescherming is van toepassing op alle persoonsgegevens die u ons geeft en/of die wij direct of indirect verzamelen wanneer u de www.ocewood.be website (hierna de “website” genoemd) bezoekt.

Een « persoonsgegeven » is informatie die direct of indirect betrekking heeft op een natuurlijke persoon. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, voornaam, e-mailadres of uw leeftijd, uw locatie, uw surfgedrag, enz. zijn.

EIGENDOM

U bent momenteel geconnecteerd met de OCEWOOD BENELUX website: www.ocewood.be

OCEPLAST

Zone industrielle des Blussières

85190 AIZENAY,

Tel. :+33 (0)2 52 56 37 39
Fax.: +33 (0)2 51 94 86 81

Site verantwoordelijke en eigenaar: Bertrand DUBIN

Persoon voor de bescherming van persoonsgegevens:   Marine MUNOZ

Website Ontwerp en Implementatie: InfoConception
Hosting: OVH

AUTERSRECHT – COPYRIGHT

De teksten, illustraties, foto’s en andere elementen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn de onvervreemdbare eigendom van hun auteurs.

Alle informatie op deze site kan worden gedownload, gereproduceerd, afgedrukt onder voorbehoud van:

 • dergelijke informatie alleen te gebruiken voor informatieve doeleinden en op geen enkele wijze voor commerciële doeleinden
 • dergelijke informatie niet wijzigen
 • op alle kopieën de vermelding van auteursrecht © OCEWOOD BENELUX reproduceren®

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, is ten strengste verboden zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van OCEPLAST.

BESCHERMING EN BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op grond van de Computer and Freedoms Act van 6 januari 1978 informeren wij u dat gegevens van nominale aard die via de inschrijfformulieren worden verzameld, niet zonder uw voorafgaande toestemming kunnen worden doorgegeven aan derden (zakenpartners, enz.).

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de bovenstaande contactgegevens.

 • Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld zonder uw medeweten
 • Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan derden
 • Er worden geen persoonlijke gegevens gebruikt voor niet-voorziene doeleinden

OCEPLAST verbindt er zich ertoe uw persoonsgegevens niet te delen met iemand buiten het bedrijf. Wij zorgen ervoor dat wij al het mogelijke doen om uw gegevens te beschermen, zowel vanuit  technisch als organisatorisch oogpunt, in het bijzonder om hun integriteit te beschermen tegen onopzettelijk verlies, verspreiding of ongeoorloofde toegang.

Meer in het algemeen: OCEPLAST doet er alles aan om uw gegevens te gebruiken in strikte overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

De gegevens die op www.ocewood.be worden verzameld, worden gehost door het bedrijf OVH. Alleen mensen die verbonden zijn aan de commerciële, marketing-, administratieve en ordervoorbereidingsafdeling  van OCEPLAST en haar partners hebben toegang tot de informatie via een beveiligde persoonlijke toegang tot de backoffice van  de website en via de offerteaanvragen en monsters.

 

CHARTER BETREFFENDE DE PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u contact met ons opneemt voor productinformatie, een prijsberekening, monsters of om te bestellen, vertrouwt u ons uw gegevens met vertrouwen toe. OCEPLAST doet er alles aan om uw privacy te respecteren en het beste niveau van bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, in overeenstemming met de wetgeving en de toepasselijke Europese regelgeving.

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens  kunt u ook terecht op de website van de Belgische gegevensbescherming autoriteit : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Dit charter stelt u in staat om geïnformeerd te worden over de aard en het gebruik dat wij maken van de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt en over uw verschillende rechten in dit verband.

I. IDENTITEIT VAN DE VERANTWOORDELIJKE

Persoonsgegevens worden verzameld door:

OCEPLAST SAS

RCS La Roche op Yon B 444 440 2673
3, Rue Benjamin Franklin

Zone Industrielle des Blussières

85190 AIZENAY

FRANCE

Tél. +33 (0)2 52 56 37 39
Fax. +33 (0)2 51 94 86 81

 

II. BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

OCEPLAST streeft ernaar om technische voorzorgsmaatregelen en middelen te implementeren om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Het bedrijf heeft echter geen controle over alle risico’s die verbonden zijn aan het functioneren van internet. OCEPLAST  vestigt de aandacht van internetgebruikers op het bestaan van mogelijke risico’s die inherent zijn aan het gebruik van internet en de gebruikte technologieën.

III. AARD VAN PERSOONSGEGEVENS EN MANIER VAN VERZAMELEN

Contactformulieren, orderbevestigingen, herinneringen, offerte-en monsteraanvragen

Over het algemeen wordt de informatie die we verzamelen en die essentieel is om aan uw verzoeken te voldoen, geïdentificeerd door een sterretje in de verschillende formulieren die u ter beschikking worden gesteld. Als u deze verplichte velden niet invult, kunnen we niet reageren op uw verzoeken en kan het formulier niet worden verzonden.

Door de verschillende formulieren te valideren, gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde informatie wordt gebruikt om uw aanvraag te verwerken. U kan ten allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens in te zien, te bewerken of te verwijderen.

Kortom, wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt, onder meer wanneer:

 • U deelneemt aan een spel of wedstrijd
 • U contact opneemt met onze klanten- of administratieve dienst
 • U een formulier invult (offerte/monster/contact/rappel)
 • U toegang wilt tot de coplementaire diensten van de Océwood 3D-app

OCEPLAST verzamelt geen persoonsgegevens op een andere manier.

Om het belang van prospects en klanten zo goed mogelijk te kunnen volgen, bevat het bestand alle informatie van bezoekers van de site www.ocewood.be met betrekking tot identiteit, professionele informatie en de activiteiten op de site www.ocewood.be. In overeenstemming met de “Computer Science and Freedoms Act” wordt informatie over raciale of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen,lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksueel leven van een persoon niet verzameld en is verboden (gevoelige gegevens).

 

III. DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die op de Site worden verzameld, stellen ons in staat om een lead- of klantbestand in ons bedrijf op te bouwen.

We gebruiken het bestand voor statistische doeleinden, om contact op te nemen  of relevante inhoud aan te bieden aan personen die dit wensen. Als u onze formulieren gebruikt, zijn uw doelstellingen een verzoek om contact of informatie, een wens om monsters te ontvangen of een offerteaanvraag.

Als u ons uw CV stuurt voor een spontane sollicitatie, gebruiken wij deze persoonsgegevens in dit document voor enkel voor wervingsdoeleinden.

Uw persoonsgegevens die wij op onze website verzamelen zijn noodzakelijk voor:

 • Het gebruik van de diensten die op de website worden aangeboden
 • Het beheer van uw bestelling door OCEPLAST en haar leveranciers (bankwezen en logistiek).
 • Uw zakelijke relaties op te volgen voor wettelijke of regelgevende doeleinden.
 • U op de hoogte te houden van onze promoties, nieuwigheden en andere communicatie via nieuwsbrieven.

IV. HET DOORGEVEN VAN UW GEGEVENS AAN ONZE PARTNERS

OCEPLAST geeft uw persoonsgegevens in geen geval door aan externe bedrijven, behalve bedrijven die een rol spelen bij de verwerking van uw aanvraag:

 • Onze logistieke dienstverleners voor de levering van uw bestelling
 • Ons accountantskantoor (verkoopdossiers voor btw-aangiften)
 • De belastingdienst in geval van controles.

Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan bedrijven met woonplaats in het buitenland.

Als OCEPLAST wettelijk of door een rechter verplicht is om uw persoonsgegevens door te geven, verbindt het bedrijf zich ertoe u in de mate van het mogelijke, op de hoogte te stellen (tenzij OCEPLAST redelijkerwijs van mening is dat het niet bevoegd is om dit te doen, vooral in het licht van zijn wettelijke of gerechtelijke verplichtingen).

V. UW RECHT OP TOEGANG, VERBETERING EN VERWIJDERING

In overeenstemming met de huidige wet en de GDPR-regelgeving heeft u het recht om informatie over u in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Als u dit recht wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail: standard@oceplast.fr
 • Per post: ondertekend, en vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, naar het hoofdkantoor gericht aan de afdeling Marketing – OCEPLAST – 3 rue Benjamin Franklin – ZI Les Blussières – 85190 AIZENAY – Frankrijk
 • Telefonisch: maandag t/m vrijdag van 8.30.m tot 17.00 uur tel. nummer +33 2 52 56 37 39

De Data Manager (DPO) geeft u uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag een antwoord

Als u geen nieuwsbrief van OCEPLAST meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden via een van de hierboven genoemde contacten, of door ons in ruil voor de nieuwsbrief expliciet te informeren dat u geen e-mailcommunicatie meer wenst te ontvangen van OCELAST – OCÉWOOD BENELUX ®.

 

VII. BEWAREN VAN DE GEGEVENS

OCEPLAST bewaart de gegevens gedurende een periode die niet langer is dan de tijd die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als u een OCEPLAST – OCEWOOD BENELUX  ® klant bent, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u ons vraagt deze te verwijderen.

Als u een OCEPLAST – OCEWOOD BENELUX -partner bent, bewaren we uw persoonsgegevens ook als onderdeel van ons zakelijke partnerschap voor de duur van ons partnerschap.

Als u ons uw contactgegevens stuurt bij een spontane sollicitatie, verwijderen wij uw persoonsgegevens voor het geval de werving niet wordt afgerond.

Aan het einde van deze periodes worden de verzamelde gegevens, gerelateerd aan de persoon, automatisch verwijderd.

 

VIII. SOCIALE NETWERKEN

Hoewel OCEPLAST aanwezig is op sociale netwerken met zijn merk Océwood BENELUX ® via zijn Facebook-, Twitter-, Pinterest- en LinkedIn-pagina’s verzamelt het bedrijf geen persoonlijke gegevens over zijn abonnees.

 

IX. COOKIEBEHEER

Bij een bezoek aan onze website zullen we waarschijnlijk cookies opslaan en gebruiken in uw browser, om uw gedrag op www.ocewood.be te analyseren, maar ook om onze inhoud en gebruikerservaring te verbeteren.

Houd er rekening mee dat alleen de zender van een cookie waarschijnlijk informatie in de cookie zal lezen of wijzigen. Als u het gebruik van uw apparaat met anderen deelt, kunnen we er niet voor zorgen dat de diensten en advertenties voor uw apparaat overeenkomen met uw eigen gebruik van deze terminal en niet die van een andere gebruiker van die terminal.

De geinstalleerde “Cookies”

De cookies die wij installeren stellen ons in staat om de browser die u op uw apparaat (computer, tablet, telefoon) gebruikt te herkennen om verbinding te maken met onze website.

Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, geven wij cookies voor:

 • Het vaststellen van aanwezigheidsstatistieken van de site (aantal bezoeken, paginaweergaven,verlaten van de website, invoeren van contactformulieren…)
 • Het aanpassen van onze site aan de meest gebruikte browsers

“Cookies” van derden.

Wanneer u de site www.ocewood.be bezoekt, kunnen één of meer cookies van partnerbedrijven via onze pagina’s in uw browser worden gedeponeerd.

De implementatie en het gebruik van deze cookies zijn onderworpen aan het privacybeleid van deze derden. Het gebruik door OCEPLAST – OCEWOOD BENELUX ®, wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving en de GDRP-richtlijnen. We hebben geen toegang tot of controle over cookies van derden.

Deze cookies kunnen de producten identificeren die u raadpleegt om u gepersonaliseerde aanbiedingen buiten de OCEWOOD BENELUX -website aan te bieden.

Wij informeren u dat u het gebruik van deze cookies kan weigeren door het parametereren van uw voorkeur browser.

“De geplaatste Cookies”

We plaatsen 3 categorieën cookies:

De nodige cookies

Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van onze website. Door het gebruik van deze cookies uit te schakelen, werken sommige functies mogelijks niet meer. Wij worden niet verantwoordelijk gehouden voor storingen in verband met de desactivering ervan.

Tarteaucitron

Doel: Noteer uw GDPR-voorkeuren om te zien of u diensten hebt geactiveerd om te voldoen aan de GDPR-regels op onze site.

Vervaldatum: 12 maanden

Soyooz

Het doel is om informatie op zeer korte termijn te onthouden om u een configuratie van uw project te bieden. Deze gegevens die in de browser van de gebruiker worden gedeponeerd, zijn geen cookies. Ze maken deel uit van « lokale opslag »: een techniek voor het vastleggen van gegevens in een webbrowser.

Cookies” om het gebruik van onze website te meten

Deze cookies stellen ons in staat om te begrijpen hoe mensen onze website gebruiken. Ze helpen ons om de meest bezochte pagina’s of onderwerpen te kennen en zo de werking en ergonomie (remarketing) te verbeteren. Als u de toegang tot deze cookies weigert, kunnen we de prestaties van onze site niet volgen.

_ga

 • Doel: Met deze cookie die door Google Analytics is gemaakt, laat ons toe de gegevens meten over het gebruik van onze website
 • Vervaldatum: 24 maanden.

_gat

 • Doel: Met deze cookie, die door Google Analytics is gemaakt, kunnen we de snelheid van query’s naar zijn servers volgen. Deze cookie helpt ons de elementen te identificeren die moeten worden verbeterd op onze site.
 • Vervaldatum : 1 minuut.

_gid

 • Doel: Deze cookie is noodzakelijk voor de werking van Google Analytics om gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website te
 • Vervaldatum: 24 uur.

_utma

 • Doel: Deze cookie gemaakt door Google Analytics maakt het mogelijk om gebruikers te onderscheiden van sessies op onze website.
 • Vervaldatum: 24 maanden.

Voor meer informatie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=fr

Google gebruikt cookies om onze advertenties weer te geven op het zoeknetwerk van Google, de partners van het zoeknetwerk alsook de sites van zijn netwerk Display. Dankzij de DoubleClick-cookie past Google advertenties aan gebruikers aan op basis van hun navigatie op onze site en rekening houdend met het browsen op meerdere apparaten.

U kan het gebruik van deze functie uitschakelen door naar de advertentievoorkeurbeheerder te gaan. https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated)

Social media cookies

Zoals gespecificeerd in   de paragraaf « Cookies van derden »,hebben we geen controle over de praktijk van netwerken zoals Facebook, Linkedin, Pinterest en Youtube. Lees voor meer informatie hun cookiebeleid.

Derden die cookies via onze website kunnen inbrengen zijn :

Uw keuze betreffende “cookies”

Toestemming

De registratie van een cookie in de browser is gekoppeld aan de wil van de gebruiker.    U kan op elk gewenst moment en gratis kiezen en wijzigen via de aangeboden keuzes.

U heeft uw toestemming gegeven als u op de website www.ocewood.be :

 • Bladeren zonder uw tracers in te stellen
 • Cookies accepteren in het instellingsvenster dat voor u opent wanneer u op de site komt.

Weigering

Als u weigert cookies te registreren of wanneer u ze weigert, kan de website enkele storingen hebben.

OCEPLAST kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van desactivering of verwijdering.

 

EXTERNE LINKS

De links die van deze site naar externe sites worden gemaakt, kunnen niet de verantwoordelijkheid van het bedrijf OCEPLAST dragen, vooral gezien de inhoud van deze sites, maar ook de technische risico’s. Door akkoord te gaan met het gebruik van een hyperlink om toegang te krijgen tot een externe site, gaat u ermee akkoord de risico’s te nemen en enige directe of indirecte schade te lijden.

OCEPLAST is niet verantwoordelijk voor links waarnaar op haar site kan worden gewezen. Het maken van hyperlinks naar de www.oceplast.fr site is volledig toegestaan.

Update

OCEPLAST behoudt zich het recht voor om deze wettelijke bepalingen  op elk moment bij te werken, afhankelijk van de evolutie van de inhoud van de website en de vereiste extra beschermingsbeperkingen.

OCEPLAST nodigt elke gebruiker uit om deze pagina tijdens elk bezoek van de site te bezoeken en om er kennis van te nemen.

 

DutchFrench