&noscript=1 />
Designt thinking

Design / Recyclage

WAAR DESIGN EN RECYCLAGE SAMENKOMEN

Vanuit onze betrokkenheid bij de milieuvriendelijke productie van kunststoffen zijn we ons in 2018 gaan richten op design thinking. We hebben daarvoor de hulp ingeroepen van een ontwerpbureau uit Nantes. Deze bijzondere ervaring heeft geleid tot een herontwerp van de producten van onze Océwood®-lijn. We delen hier onze ervaringen met deze in de industrie nog weinig toegepaste werkwijze.

DESIGN THINKING, EEN MANIER VAN “Anders denken”

Deze innovatiemethode, die het midden houdt tussen co- creatie en ervaringseconomie, wordt nog vaak geassocieerd met startups die zich bezighouden met nieuwe technologieën.

In de wereld van de industriële KMO’s is het concept nog vrijwel onbekend.  Met hulp van het Franse bureau  6° Designers, is het ons echter gelukt deze gebruikersgerichte ontwerpmethode toe te passen om onszelf opnieuw uit te
vinden.

« Het begon allemaal in april 2016, tijdens een workshop van Design In uit Nantes. We ontdekten toen dat design niet per definitie productgericht hoeft te zijn”, aldus Bertrand Dubin, medeoprichter van Océplast. « Door het proces om te keren, dus door te denken vanuit de gebruiker en diens behoeften en toepassingen, kunnen teleurstellingen vaak worden voorkomen.”

 

 

 

Croquis Design Thinking
Schets van decoratieve accessoires

 

WAAR DESIGN EN RECYCLAGE SAMENKOMEN

Dat lijkt heel voor de hand liggend, maar is dat in praktijk van industriële methoden en beperkingen vaak niet. Vanuit onze betrokkenheid bij de milieuvriendelijke productie van kunststoffen (met name door een ecologische, duurzame fabricage op basis van gerecycled plastic en vlasvezel) hebben we design en recyclage samengebracht.

De eerste fase was het organiseren van een brainstormsessie om tot de ontwikkeling van ideeën te komen. De bedoeling van zo’n sessie is gedachten, gevoelens en behoeften naar boven te halen. Want wie echt wil luisteren, kan op veel bruikbare ideeën stuiten.

Daarna ging het erom de ideeën te categoriseren en ze te ordenen op basis van prioriteit. Vervolgens hebben we onderzoek gedaan onder consumenten om hun verwachtingen op het gebied van afscherming en tuinafsluitingen te identificeren. Dit heeft geleid tot een indeling in 12 thema’s: klassiek, eigentijds, Oosters, natuurlijk… Hiervan hebben we er uiteindelijk negen behouden.

« Ons productaanbod sloot echter aan op maar twee van deze negen typologieën.

We besloten daarom ons aanbod verder te ontwikkelen door vier sfeertypen te creëren waarin deze negen thema’s konden worden ondergebracht: hedendaags, natuurlijk, elegant en fusion”, legt Betrand Dubin uit.

De maanden die volgden werden besteed aan een zogenoemde ‘test & learn’ fase, standaardonderdeel van design thinking. Dit proces omvat, onvermijdelijk, de ontwikkeling van een prototype, het doen van klantonderzoek en aanpassingen,
waar nodig met hulp van externe specialisten. Dat was bijvoorbeeld het geval toen we een ambachtelijke aluminiumgieterij vroegen ons te helpen om de traditionele Franse vaardigheden te benadrukken. Belangrijk daarbij is dat onze leveranciers onze waarden delen en ideologisch dicht bij ons staan.

Beoordeel zelf het resultaat! Bekijk hier al onze decoratieve thema’s.

OCÉWOOD & 6° DESIGNER onderscheiden!

We zijn trots op de onderscheiding JANUS 2019 des Composants & Matériaux die ons is toegekend door het Institut Français du Design! De deskundige jury was met name onder de indruk van:

  • De duidelijkheid van de belofte waarmee het productaanbod wordt gepresenteerd.
  • Het streven naar een helder taalgebruik om het product elegant en minder stug te maken.
  • Het streven naar innovatie en valorisatie van een bijproduct, door hout te vervangen door vlasvezel.
  • De voordelen voor mens en milieu in de landbouw, door restmaterialen van de vlasteelt in te kopen.
  • De integratie van digitale technologie in de klantervaring.
  • De wil om te voldoen aan ‘5E’ (Economie, Emotie, Ergonomie, Ethiek et Esthetiek).

 

 

DutchFrench